Husdränering

Att ha en väl fungerande dränering runt sitt hus är mycket viktigt, inte minst efter en snörik vinter. Dräneringen förhindrar att fukt tränger in i källaren samttidigt som den isolerar väggen och minskar energiförbrukningen.

Får man in fukt i källaren kan mögel bildas som är hälsovådligt. Det gäller att vara observant på eventuella fuktfläckar och åtgärda dom snarast. En gammal dränering är inte lika effektiv som dagens på grund av att det material man änvänder nu har utveklats en hel del genom åren.

Kontakta oss gärna så kommer vi utan kostnad och tittar på er fastighet och lämnar en offert.