Att anlägga enskilt avlopp

Om ni skall göra om eran avloppsanläggning till sommaren börjar det bli hög tid att fundera över vilket utförande som passar bäst. Det är en ganska lång procces från det att man börjar fundera över att göra om sitt avlopp till färdig anläggning.

Ni kanske har fått påpekande från kommunen om att avloppet inte uppfyller gällande lagstiftning och måste åtgärdas.

Vi har lång erfarenhet av att anlägga enskilda avlopp och är ME certifierade (se avloppsgajden). Vi är behjälpliga under hela proccesen. Vi ger förslag på en anläggning som passar era förhållanden. Vi gör bygglovsansökan och gör också en slutredovisning med dukumentation till kommunen.

Vi är certifierade återförsäljare av Biovac minireningsverk. Detta är en mycket effektiv anläggning som lever upp till högt ställda miljökrav. Markintrånget blir betydligt mindre med ett minireningsverk än med ett konvensionelt system med infiltration eller markbädd. Den har också en betydligt längre livslängd.

Väljer man en vanlig markbaserad rening, infiltration eller markbädd använder vi marknadens effektivaste slamavskiljare samt biomodulpaket med spridarplattor. Detta medför mindre markyta som behöver tas i anspråk för anläggningen. Det innebär också mindre grävarbeten och mindre grus material viket gör att kostnaden minskar och man får en fungerande anläggning till ett lägre pris.

Kontakta oss gärna så lämnar vi kostnadsfritt ett förslag på en lämplig anläggning  samt en offert.